ispitanika novu odjeću kupuje pretežito svaka dva mjeseca